dla dzieci, miejsca, Szczecin

Akademia Szycia – zajęcia szyte na Twoją miarę! KONKURS!

Wraz z Akademią Szycia przygotowaliśmy dla Was konkurs! Doczytajcie do końca, bo jest moc, mówię Wam! A teraz zobaczcie, co takiego Akademia oferuje:

Kreatywność, pasja, radość tworzenia, cierpliwość, wyobraźnia, pomysłowość, zabawa, oryginalność…

Można tak wymieniać i wymieniać czym charakteryzują się i co rozwijają zajęcia z szycia.

Życie pędzi, natomiast nad maszyną trzeba się pochylić, zatrzymać i skupić tylko na tym zadaniu. Nie możemy myśleć o niezapłaconym rachunku, liście zakupów czy zbliżającym się egzaminie. Podczas szycia trzeba być tu i teraz, a umiejętność ta niestety w nas zanika.

Wszędzie są jakieś rozpraszacze, które wołają o naszą uwagę. Pozwólmy sobie i dzieciom na skupienie, a przy okazji rozwijajmy się twórczo i twórzmy piękne rzeczy!

Akademia Szycia proponuje Wam właśnie takie kreatywne zajęcia – zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci (od 8 lat), które stanowią najliczniejszą grupę osób uczestniczących w warsztatach.

Już od 5 lat pani Ewelina Szubartowska zaraża swoją pasją, ponieważ nie tylko przekazuje swoją wiedzę z zakresu szycia, ale stara się, by dzieci uczyły się wyrażać kreatywność i tworzyły rzeczy, które odzwierciedlają ich sposób patrzenia na świat. Wspiera i inspiruje, pomaga i pokazuje, że szycie jest ciekawe.

Dzięki pracy w malutkich grupach, cierpliwości i indywidualnemu podejściu do każdej osoby, warsztaty dla dzieci zyskują coraz więcej zwolenników i tworzone są kolejne grupy kursantów. Podczas zajęć dzieci szyją poduszki, workoplecaki, przytulanki, torby, akcesoria oraz ubrania.

Akademia zaprasza na próbne zajęcia, na których dziecko przekonuje się, czy szycie jest fajne i czy chce dać się porwać przygodzie.

Tutaj możecie dowiedzieć się więcej:

Poznaj Akademię Szycia =)

A teraz obiecany konkurs!

Nagrodami są:

warsztaty dla 4 osób z szycia własnej (przez siebie zaprojektowanej) poduszki.

Co trzeba zrobić?

No właśnie zaprojektować poduszkę! Narysować projekt, zrobić mu zdjęcie i wysłać do nas na adres:

To konkurs dla dzieci, które ukończyły 8 lat.

A tutaj REGULAMIN:

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1.1. Regulamin dotyczy Konkursu „Zaprojektuj i uszyj swoją poduszkę z Akademią Szycia” zwanego dalej „Konkursem”.

1.2. Organizatorami Konkursu jest Akademia Szycia i Miasto Atrakcji, zwane dalej „Organizatorami”.

1.3. Misją Konkursu jest pobudzenie kreatywności oraz odkrywanie talentów dzieci.

1.4. Konkurs odbywa się w terminie 2.03.2019 – 16.03.2019 roku.

1.5. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu trwania Konkursu poza termin określony w pkt. 1.5 niniejszego regulaminu, o czym poinformuje Uczestników Konkursu m.in. za pośrednictwem strony internetowej www.miastoatrakcji.pl i FP.

2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

2.1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci, które ukończyły 8 lat.

2.2. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

2.3. Udział w Konkursie i podanie związanych z udziałem danych jest dobrowolne.

2.4. Przystąpienie do Konkursu oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883 z późn. zm).

3. ZASADY KONKURSU

3.1. Tematem jest zaprojektowanie wzoru swojej poduszki, zrobienie zdjęcia i przesłanie drogą elektroniczną na adres ania@miastoatrakcji.pl, warsztaty@akademiaszycia-szczecin.pl lub w wiadomości prywatnej na facebook.com/MiastoAtrakcjiPl

3.2. Uczestnik Konkursu może zgłosić jedną pracę.

3.3. Zdjęcia prac muszą być dostarczone w formie elektronicznej (w formacie JPG o rozdzielczości min. 1024×768 albo wyższej).

3.4. Organizator ma prawo wykorzystywać prace nadesłane przez Uczestnika wyłącznie w celach związanych z Konkursem, tj. promocyjnych  oraz informacyjnych, z których nie czerpie korzyści majątkowych.

3.5. Uczestnik, wysyłając prace, oświadcza, że praca stanowi w całości dzieło oryginalne, nie narusza praw autorskich osób trzecich, przepisów o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej, jest wolna od jakichkolwiek zapożyczeń oraz nie mają miejsca żadne inne okoliczności, które mogłyby narazić Organizatora na odpowiedzialność wobec osób trzecich z tytułu wydania oraz rozpowszechniania pracy.

3.6. W przypadku każdego użycia zdjęcia Organizatorowi będzie przysługiwało prawo wykorzystania przesłanych fotografii w celach informacyjnych, wystawowych i promocyjnych bez konieczności zapłaty wynagrodzenia na rzecz Uczestnika.

4. CZĘŚĆ KONKURSOWA

4.1. Wszystkie prace przyjęte do Konkursu podlegają głosowaniu Komisji
Konkursowej.

4.2. Oceny prac dokona Komisja Konkursowa składająca się z Eweliny Szubartowskiej oraz Anny Przyjemskiej.

4.3. Komisja Konkursowa wyłoni 4 zwycięzców.

4.4. Posiedzenie Komisji Konkursowej odbędzie się w terminie między 17.03 – 21.03.2019 r.

4.5. Ogłoszenie wyników odbędzie się 22.03.2019 r.

4.6. W uzasadnionych przypadkach organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminów zawartych w punkcie 4. niniejszego regulaminu.

4.7. Wyniki Konkursu, w tym imię i nazwisko zwycięzców wraz z ewentualnymi odredakcyjnymi komentarzami mogą być publikowane przez Organizatora na stronie internetowej www.miastoatrakcji.pl i www.akademiaszycia.pl oraz w inny sposób w ogłoszeniach o Konkursie.

5. NAGRODY

5.1. Przewiduje się 4 nagrody:
Warsztaty szycia (2,5h) poduszki z własnym projektem.

5.2 Na warsztatach każdy szyje swój projekt poduszki, ale jeśli będzie on zbyt skomplikowany, Organizator ma prawo uprościć go do takiej formy, aby dziecko było w stanie go uszyć.

6. ODBIÓR NAGRÓD

6.1. Organizator skontaktuje się mailowo ze zwycięzcami w celu poinformowania ich o wygranej.

6.2. Wraz z rodzicami zwycięzców Ewelina Szubartowska ustali termin warsztatów.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie.

7.2. Wysłanie zgłoszenia na Konkurs jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika zgodnie z ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883).

7.3. Dane osobowe laureatów Konkursu będą przetwarzane wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, w szczególności w celu opublikowania wyników Konkursu. Dane osobowe ww. osób przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883 z późn. zmianami). Administratorem danych osobowych udostępnionych przez ww. osoby będzie Organizator. Administrator danych może powierzyć innemu podmiotowi na zasadach przewidzianych w przepisie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych w celach i w zakresie związanym z organizacją Konkursu.

ZAPRASZAMY SERDECZNIE!

*zdjęcia dzięki uprzejmości Akademii Szycia